พันธกิจ

(ミッション)

เราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง 
顧客の喜びを第一に

เราพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการขาย
サービスの質を向上

เราให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างจริงใจ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม
真心・誠実・公平

เรายกระดับความสามารถของบุคลากรเพื่อพาองค์กรก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง
人材育成