เอ็กซ์แพนเดอร์

แอ็กแปนเดอร์ GLS-LTD
ราคาเริ่ม 789,000 บาท

แอ็กแปนเดอร์ GT
ราคาเริ่ม 859,000 บาท

ปาเจโร สปอร์ต ใหม่

ปาเจโร่ สปอร์ต  2.4 GT 2WD
ราคาเริ่ม 1,299,000 บาท

ปาเจโร่ สปอร์ต  2.4GT-Premium 2WD
ราคาเริ่ม 1,469,000 บาท

ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 GT-Premium 4WD
ราคาเริ่ม 1,599,000 บาท